Nieuws

Bestuurslid kasteel-museum Sypesteyn (Nieuw Loosdrecht)

 De gemeente Wassenaar gaf het bureau Ecoplan Natuurontwikkeling de opdracht voor het landgoed Rust en Vreugd een ecologisch beheerplan op te stellen waarin cultuurhistorische waarden werden meegewogen. Het bureau Albers werd hiertoe ingeschakeld.