Nieuws

ProjectenKlik op de marker / pin in de kaart rechts voor achterliggende project- informatie. Met het muiswieltje kunt u in- en uitzoomen.

Hier ligt een wandelpark uit 1861 binnen een laanpatroon dat uniek is voor Nederland wat betreft ontwerp en vroege datum van aanleg. De lanen, aangelegd in de vorm van een Klaverblad, zijn ontstaan in 1630 op last van prins Frederik Hendrik.

De niet meer bestaande tuinen om het kasteel (gesloopt in de 19de eeuw) waren de eerste typerende tuinen van het Hollands classicisme. De oudste tuin was de Prinsentuin, 1608. Tussen 1625 en 1628 werden tuinen aangelegd die ongeveer gelijk waren aan de tuinen van het Buitenhof te 's Gravenhage van Prins Maurits, 1621. In het archief vond Lucia Albers de bewijzen voor de aanleg van de tuinen: "diversche arbeyders die met ypeboomen over de barseaus te bynden soe inden groten als klenen hoff verdient hebben...". Per schip werden aangevoerd: 28 linden (Tilia), 6000 haagbeuken (Carpinus betulus), 35.000 planten Ligustrum en een partij "Spaansche doorn" (Pyracantha coccinea). Ook fruitbomen werden geplant.

Nu ligt er een tennisbaan en clubhuis op de plaats van de vroegere tuinen.

Onderzoek naar het terrein werd gedaan door dr. Lucia Albers, 1992.

Eigendom gemeente Buren, permanent opengesteld.