Clingendael was omstreeks 1680 een beroemde buitenplaats onder het echtpaar Doublet-Huygens. De aanleg door J.D. Zocher sr en jr is nog zichtbaar. Op het aangrenzende Oosterbeek liggen de restanten van een vroeg-landschapspark.