Nieuws

ProjectenKlik op de marker / pin in de kaart rechts voor achterliggende project- informatie. Met het muiswieltje kunt u in- en uitzoomen.

Landgoed Bonenburg is een lang en smal landgoed van negentien hectare, gelegen aan weerszijden van de Grift ten westen van het Apeldoorns kanaal. In opdracht van Stichting Het Geldersch Landschap heeft Albers Adviezen in 2003/2004 een beheersvisie opgesteld voor dit gebied. Tijdens de inventarisatie van het gebied is gekeken naar de cultuurhistorische-, landschappelijke-, natuurlijke-, recreatieve en bedrijfseconomische waarden. Op basis van deze inventarisatie is een doelstelling en een visie voor de Bonenburg opgesteld. Aan de hand van de verschillende waarden wordt in de visie een streefbeeld gegeven met de daarbij behorende maatregelen. Geschiedenis, natuur en recreatie zijn de drie factoren die in deze beheervisie tot een evenwichtig geheel zijn gebracht, wil de Bonenburg als klein landgoedje zijn opvallende plek achter de bebouwde kom van Heerde en langs het Apeldoorns kanaal behouden. De grote variatie binnen een oppervlak van slechts negentien hectare is iets dat de Bonenburg aantrekkelijk maakt voor de wandelaar en voor een veelheid aan planten en dieren.