Nieuws

ProjectenKlik op de marker / pin in de kaart rechts voor achterliggende project- informatie. Met het muiswieltje kunt u in- en uitzoomen.

Het aantrekkelijke  landschap waar het park in ligt is zeer oud. Enkele kaarten van rond 1640 laten de structuur van dit landschap zien.  Het stadje Culemborg kreeg in 1318 stadsrechten. Keizer Karel  V verhief in 1555 Floris I tot graaf van Culemborg.. Het moet dus toen reeds een gebied met een zekere betekenis geweest zijn.

De Plantage  werd in 1779 aangelegd als openbaar wandelpark, maar in 1850 waren de rechte lanen en kleine slingerpaadjes erg ouderwets geworden. Burgemeester Hoytema gaf de beroemde architect L.P. Zocher de opdracht een nieuw ontwerp te maken in landschapsstijl. Het park kreeg natuurlijk een slingervijver en een hertenkamp, een een met boomgroepen aangekleed veld met een lange zichtas bijna over de lengte van het park. Het deel bos met diverse paadjes is inmiddels ook open geworden.

Sinds 1978 werd het geheel van de historische stad inclusief de Plantage onder de Monumentenwet beschermd als stadsgezicht. 

In het rapport wordt geconcludeerd dat de Plantage, die bijna geheel gaaf bewaard is gebleven,  gerekend moet worden als een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste, oeuvre van Louis Paul Zocher  en dat het zeker waard is onder de Monumentenwet beschermd te worden als Rijksmonument. Het maakt nu deel uit van een Beschermd Dorpsgezicht.

De Gemeente wenst het park verder te restaureren en in historische zin te onderhouden.