Changed location

I succeeded:
outdoor working and living
from Utrecht to Beekbergen

new address:
Hietveldweg 25
7361 AB Beekbergen
+31 55 5061395Current projects

  • aanvragen Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM)thumb DSC 7147Landgoed Holthurnsche Hof

aanvragen Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM)

Het Utrechtse Singelplantsoen, ontworpen en aangelegd vanaf 1829, is één van de oudste nog bestaande openbare parken in Nederland waarvan een groot aantal bomen en elementen nog dateren uit de tijd van de aanleg. Het Singelpark is in eerste instantie ontworpen door J. D. Zocher jr. Vanaf 1850-60 heeft ook zijn zoon L. P. Zocher bijdragen geleverd. Het totale singelgebied  bedraagt meer dan vijf kilometer. Ofschoon het een relatief smal park is, zijn de Zochers er in geslaagd de illusie te scheppen van een onmetelijk groen gebied, waar geen eind aan schijnt te komen voor de wandelaar.

In september 2002 bracht Albers Adviezen, in samenwerking met Ecologisch Adviesbureau Maes, een rapport uit met betrekking tot de cultuurhistorische waarden. De veranderingen in de aanleg en onderhoud van de muren, wallen, bolwerken en het plantsoen wordt hierin beschreven. De verschillende beheertypen, gras- en kruidenvegetatie, water, bomen en heesters, worden in het rapport afzonderlijk omschreven. Samen met de dienst Stadsbeheer is in 2005-2006 per deelgebied  van de singel een restauratieplan gemaakt.