Changed location

I succeeded:
outdoor working and living
from Utrecht to Beekbergen

new address:
Hietveldweg 25
7361 AB Beekbergen
+31 55 5061395Current projects

  • aanvragen Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM)thumb DSC 7147Landgoed Holthurnsche Hof

aanvragen Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM)

Over de begraafplaats Soestbergen schreef Albers Adviezen Historical Parks in samenwerking met Guinee Landschapsarchitectuur,  in opdracht van de Gemeente Utrecht, Dienst Stadsbeheer, twee rapporten.

Het eerste, geschreven door drs H. Schreiber, geeft een Historisch Overzicht (2005). Hoofdstuk 1 beschrijft de tot standkoming van de begraafplaats. Hoofdstuk 2 gaat in op het werk en de ideeën van J. D. Zocher jr, de architect die de begraafplaats in het begin van de 19de eeuw ontwierp. De volgende drie hoofdstukken behandelen ieder een periode in de ontwikkeling van de begraafplaats.

Het tweede deel bevat de Beheersvisie (2006).  De essentie is dat de Algemene Begraafplaats Soestbergen een rijksmonument is dat zo goed mogelijk behouden dient te worden met herstel van de historische ruimte en sfeer. De diverse voorgestelde maatregelen zijn zeer gedetailleerd beschreven.